Giới thiệu sản phẩm mới Nước yến sào Khánh Hòa Sanest dành cho người cao tuổi

Giới thiệu sản phẩm mới Nước yến sào Khánh Hòa Sanest dành cho người cao tuổi

29/09/2019  

Nước yến sào Khánh Hòa Sanest dành cho người cao tuổi được sản xuất từ nguồn Yến sào thiên nhiên do công ty Yến sào Khánh hòa trực tiếp khai thác tại các đảo yến Khánh Hòa kết hợp với Glucosamin, rất tốt cho sức khỏe của người cao tuổi.