Bộ điều khiển tự động

 Cài đặt thời gian phát âm thanh dẫn dụ cũng như phun sương tạo ẩm cho nhà yến.Bên cạnh đó, bộ điều khiển cho phép cài đặt chế độ dự trù tránh trường hợp bộ điều khiển không hoạt động khi mất điện.