Bộ phát âm thanh ngày và đêm

 Trung tâm Sanatech nghiên cứu, chế tạo và cải tiến nhiều chức năng quan trọng. Ngoài chức năng chính phát âm thanh dẫn dụ chim yến. Máy phát còn có những chức năng khác như: thông báo nhiệt độ, độ ẩm, thời gian,…Cài đặt thời gian tắt, mở âm thanh dẫn dụ, phun sương tạo độ ẩm, nhiệt độ thích hợp bên trong và bên ngoài nhà yến.