Dây loa 100 tim ĐL  (100m)

 Truyền dẫn tốt, độ bền cao đối với môi trường trong nhà yến.