Dây phun sương  8 ly (100m)

Độ bền cao, chịu đựng áp lực tốt khi truyền dẫn nước.

Độ bền cao, chịu đựng áp lực tốt khi truyền dẫn nước.