Loa chuyên dụng nhà yến (loa nóc 3 hướng)

 Lắp đặt vị trí chuồng cu khu vực bên ngoài nhà yến, được thiết kế có thể chống chọi với thời tiết môi trường bên ngoài, phát tán âm thanh đi xa với cường độ thích hợp xung quanh nhà yến nhằm thu hút chim yến vào nhà.