Loa lỗ, dẫn hướng

Lắp đặt tại vị trí lỗ ra vào của nhà yến, với âm thanh trung thực nhằm thu hút, gọi mời chim yến vào nhà.

Lắp đặt tại vị trí lỗ ra vào của nhà yến, với âm thanh trung thực nhằm thu hút, gọi mời chim yến vào nhà.