Máy bơm LSJ 05 (0.5HP)

Độ bền cao, công suất tối ưu dùng cho nhà yến. Lực đẩy nước ổn định có thể đưa nước lên những vị trí cao bên trong, cũng như bên ngoài nhà yến.

Độ bền cao, công suất tối ưu dùng cho nhà yến. Lực đẩy nước ổn định có thể đưa nước lên những vị trí cao bên trong, cũng như bên ngoài nhà yến.