Máy bơm LSJ 10 (1 HP)

 Độ bền cao, công suất tối ưu dùng cho nhà yến. Lực đẩy nước ổn định có thể đưa nước lên nhưng vị trí cao bên trong, cũng như bên ngoài nhà yến.