Pet hỏa tiễn

 Độ bền cao, chịu đựng áp lực tốt khi truyền dẫn nước.