Vật liệu làm giá tổ (mét khối) Vật liệu làm giá tổ (mét khối)

Vật liệu gỗ với chất liệu, hình dạng kích thước, màu sắc, mùi vị…phù hợp cho loài chim yến.