Trả lời câu hỏi thường gặp

5. Điều kiện để được tham gia chương trình “Khách hàng thân thiết Yến Sào Khánh Hòa”?

15/12/2015

Khách hàng mua các sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa với trị giá hóa đơn tối thiểu 200.000 đồng tại hệ thống Cửa hàng giới thiệu sản phẩm trực thuộc Công ty trên toàn quốc và cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân (họ tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh, nơi làm việc…) sẽ được nhân viên bán hàng tư vấn để tham gia chương trình “Khách hàng thân thiết Yến sào Khánh Hòa”.