Trả lời câu hỏi thường gặp

7. Phạm vi sử dụng của Thẻ Khách hàng thân thiết Yến sào Khánh Hòa?

15/12/2015

Quý khách được sử dụng Thẻ Khách hàng thân thiết tại bất kỳ Cửa hàng GTSP trực thuộc Công ty Yến sào Khánh Hòa trên toàn quốc. Khi đến mua hàng, Quý khách nên mang theo Thẻ và thông báo cho nhân viên bán hàng để được hưởng các quyền lợi từ chương trình.