Các câu hỏi thường gặp

10. Khách hàng thân thiết Yến sào Khánh Hòa muốn chuyển quyền sử dụng Thẻ cho ngưởi khác, vậy có được không? Nếu được thì khách hàng cần làm gì?

10. Khách hàng thân thiết Yến sào Khánh Hòa muốn chuyển quyền sử dụng Thẻ cho ngưởi khác, vậy có được không? Nếu được thì khách hàng cần làm gì?

15/12/2015 Xem câu trả lời